นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพระราม9

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพระราม9

 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพ  ในวันที่  21  กรกฎาคม  2559  ที่ผ่านมา โดยในการไปดูงานในครั้งนี้  นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังบรรยายและได้มีโอกาสเดินไปเยี่ยมชมตามส่วนต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล  อาทิ  ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ  ห้องผู้ป่วยวีไอพี  คลินิกศัลยกรรม ศูนย์โรคหู คอ จมูก ศูนย์กุมารเวช  ศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืด  ห้องพักของคณะแพทย์ แผนกเอกซเรย์  ศูนย์โรคทางเดินอาหาร  ศูนย์สุขภาพสตรี เป็นต้น

จากการศึกษาดูงานครั้งนี้  ทำให้นักศึกษาได้เห็นบรรยากาศการทำงานในส่วนต่าง ๆ ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลมีการจัดสรรส่วนต่าง ๆ  ได้อย่างลงตัว โดยมีการแบ่งเป็นแผนกที่ชัดเจน มีลานสำหรับฟังดนตรีซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ที่มาใช้บริการได้รู้สึกผ่อนคลาย  และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ซึ่งถือเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษา นักศึกษาขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่พานักศึกษาไปดูงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณทางโรงพยาบาลกรุงเทพ  ที่ให้การต้อนรับการไปศึกษาดูงานของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณค่ะ

 

Leave us a Comment