Loading ...
 • image

  ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  Read More
 • image

  สาขาเลขานุการทางการแพทย์ ลงนาม MOU กับโรงพยาบาลเจ้าพระยา

  Read More
 • image

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  Read More
 • image

  นักศึกษาและบุคลากรสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การปฎิบัติการการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

  Read More
 • image

  กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  Read More
Updates
 • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์เปิดรับสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562