ติดต่อเรา

ที่อยู่

  • ห้องพักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ ห้อง ๓๔๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
  • ๐๒-๒๔๔๕๗๒๕
  • https://www.facebook.com/Medsec57/

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์
    08:30 - 16:30

Quick Inquiry