ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

107841959_645237532740007_7384716115318838876_n

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Leave us a Comment