ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการ “Business Game-Based Learning Workshop : เรียน เล่นให้เป็นนักธุรกิจ”

107730519_647136779216749_7435289036993633716_n
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการ
“Business Game-Based Learning Workshop : เรียน เล่นให้เป็นนักธุรกิจ”
Blog Attachment

Leave us a Comment