หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

78729147_502562920340803_8523607755645255680_o

“กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”

Blog Attachment

Leave us a Comment