สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบตราสัญญาลักษณ์ สายสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบตราสัญญาลักษณ์ สายสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์ ขึ้น ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งภายในงานมีการมอบตราสัญญาลักษณ์ของสาขาวิชาฯ จากคณาจารย์ของหลักสูตร อีกทั้งยังได้พบปะกับคณาจารย์ และรุ่นพี่ศิษย์เก่า

Blog Attachment

Leave us a Comment