ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบาดตามฤดูกาล วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบาดตามฤดูกาล ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมฮอลล์ 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคหัวใจ โรคซึมเศร้า โรคเอดส์ รวมถึงมีบริการตรวจเลือดฟรี โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

Blog Attachment

Leave us a Comment