นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน M-SCI IGNITE 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน M-SCI IGNITE 2018 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล ดังนี้

– Miss Igniter 2018 ( ดาวที่ 1 )
– Miss Queen Igniter 2018 ( มิสควีนที่ 1 )
– Igniter Cheering Team ( แสตนเชียร์ที่ 1 )
– Hostest Girl ( popular vote )
– Best Personality MQ
– Mc เข้ารอบมหาลัย 30 คนสุดท้าย
– ดาวเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ( 3 คน )
– รางวัลผลโหวตในห้องส่งสูงสุด ( Fast Track )
– เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ( 2 คน )

Blog Attachment

Leave us a Comment