นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “คณะวิทยาการจัดการ”

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “คณะวิทยาการจัดการ” ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น ๒

โดยสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์เป็นปีที่ 2

Blog Attachment

Leave us a Comment