พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา อัครราชกุมารี ศรีแผ่นดิน”

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เช้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ ๒ ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา อัครราชกุมารี ศรีแผ่นดิน”ในวันอังคารที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Blog Attachment

Leave us a Comment