งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7

งานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งภายในงานมีการจัดประกวด “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 8” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารและสัมมนาวิชาการ “มาตรฐานอาหารฮาลาลสู่การค้าระหว่างประเทศ

Leave us a Comment