นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ Start – Up for Young Millionaire” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้อันดับ ๔(รางวัลชมเชย) จากการแข่งขันแผนธุรกิจ Start – Up for Young Millionaire” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเพียงทีมเดียวที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันกับนักศึกษาปริญญาโทจากหลายสถาบันการศึกษา ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “แผนธุรกิจ Start – Up for Young Millionaire” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (MBA-Young Executives) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

 

Leave us a Comment