นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ม.รามคำแหง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 57 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วยทีมจากเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 ทีม

อีก 8 ทีม เป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Leave us a Comment