กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีแก่ รุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษา Medical Secretary 2nd Party Night

กิจกรรมอำลาและแสดงความยินดีแก่ รุ่นพี่ปี 4 ที่สำเร็จการศึกษา

Medical Secretary 2nd Party Night

“Once up on a time”

Goodbye Senior 2016

ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น.

At The Royal city hotel Bangkok 1 room on the second Floor

Leave us a Comment