กิจกรรม อบรมการป้องกันการติดเชื้อHIV และ การรับบริการVCT/STIs ในกลุ่ม MSM/TG

กิจกรรม อบรมการป้องกันการติดเชื้อHIV และ การรับบริการ VCT/STIs ในกลุ่ม MSM/TG

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิรินธร สวนดุสิต ชั้น 5 ห้อง 504

 

 

Leave us a Comment