เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระ..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบตราสัญญาลักษณ์ สายสัมพันธ์น้องพี่เลขานุการทางการแพทย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทางสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดงานพิธีบายศรีสู่..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม การระบาดของโรคตามฤดูกาล และการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบาดตามฤดูกาล วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอนามัยเจริญพันธ์ และโรคระบา..

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพท์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ “

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ทางคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สา..

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน M-SCI IGNITE 2018

นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน M-SCI IGNITE 2018 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาว..

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “คณะวิทยาการจัดการ”

นักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “คณะ..

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว..

งานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 61 ของ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

งานปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 61 ของ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 25..